Pages

Sunday 26 January 2014 ShareThis

Afina en BagiraOnze Koerilen Bobtails, de twee prachtige jonge dames Afina en Bagira, bereiden zich voor op hun eerste moederschap.

We waren eigenlijk niet van plan om ze allebei rond dezelfde tijd te laten dekken. We dachten eerst aan Afina.
Maar, na haar eerste bezoek aan Anrian Le Brave Grand Pompon *RU (roepnaam Julius) van de Cattery "Lucky Paws, leek dit niet succesvol.

Ze zich nogal verlegen van karakter en ze nam kennelijk haar tijd om aan deze lieve en voorzichtige man te wennen.

Daarmee werd er een tweede poging ondernomen, enkele weken later. Julius heeft weer zijn best gedaan, maar het leek weer niet echt succesvol.


Daarom besloten we dan maar haar wat rust te geven en in plaats daarvan Bagira te laten dekken.

Bagira bracht een bezoek aan een heel lieve jongeman, NL*Boris Kuriles (Timo), die net als zij ook nog maagd was.

Bagira is een heel sociale en in de omgang gemakkelijk jonge meid. Daarmee dat het van het begin aan meteen klikte op de juiste wijze en met gepaste intensiteit. Beiden mochten elkaar zeer goed en hun ontmoeting bleek positief.

Maar, direct daarna realiseerden we ons dat Afina ons toch niet teleurstelde. Ze begon duidelijk tekenen van een zwangerschap te vertonen ....

Dus, we zijn ons nu aan het voorbereiden op twee nestjes van deze prachtige Koerilen Bobtails, met een tussenpoos van rond de twee weken.

Dat is weer een heel andere uitdaging en een volkomen nieuwe ervaring voor ons.


Maar, we hebben het volste bertrouwen in onze lieve dames en denken dan ook dat alles prima zal verlopen :)

Zo rond de vijf weken zwangerschap laten we de toekomstige moeder altijd bekijken door een echo specialist om te zien hoeveel embryos er zijn en of de ligging en de rest er goed uitziet.


Dus, op 20 januari hebben we Afina laten controleren. Het is inderdaad bevestigd dat ze normaal drachtig is en dat er mogelijk 4 babies zullen zijn.Sunday 19 January 2014 ShareThis

Litter I

I - 09.01.14: 5 kittens /2 fem. and 3 mal./


  • Inta
  • Istra 
  • Ilmen
  • Ishim
  • Irtysh
* red means reserved

ALL reserved!

For reservation


Parents


  GIC Kremlinkatz AdaDeCaritates

Her main characteristic is friendliness to everyone. The same love  and devotion she now demonstrates to her newly born babies.

Ada's page


GIC Silver Kaptown Russian Beauty's

He is from the cattery "Russisch Blau von Knjaginja Olga" Essen, Germany  - very sweet and friendly gentleman, careful and patient with the visiting ladies


Saturday 18 January 2014 ShareThis

Afina and BagiraOur Kurillean Bobtails, two beautiful girls Afina and Bagira  are also preparing for their first motherhood.

We didn't  intend to mate them both at the same time. For the beginning we planned to mate only Afina.
But her first visit to Anrian Le Brave Grand Pompon *RU (called name Julius), from the cattery "Lucky Paws" was not successful


Being rather scared she apparently took her time to get used to this lovely and careful male.After a few weeks under the second attempt it also looked as a failure, although Julius have tried his best.


So, we decided to give her certain rest and try to mate Bagira.

Bagira visited very sweet young boy NL*Boris Kuriles (Timo) who was also as virgin as she.


Bagira is a very sociable and easy going girl, so, their communication from the very beginning developed in a proper way and with good intensity. They both appreciated each other very much and their meeting was very positive.


But at the same time we realized that Afina didn't want to disappoint us, as well. She showed the clear signs of pregnancy. Wow! it was an unexpected revelation!

So, now we prepare to receive two litters of the little Kurilleans with a two weeks interval.
This will be a great challenge and a new experience for us.
But we have trust in our sweet girls and believe they will do everything perfectly :)


In the term of five weeks pregnancy we usually check the future mothers with echo to be aware of the amount of embryos and their disposition. 
So, on the 20-th of January, Afina has been checked as well. It is confirmed that her pregnancy is normal and four babies are properly developed.


Bagira has also been checked in her turn on the 3-d of February. 
The Echo discovered five babies inside!


We are very excited and full of expectations to receive the first litters of our beautiful Kurillean girls :)

Ada has kittens!


On the mid of November 2013 our Ada visited her new mate,  GIC Silver Kaptown Russian Beauty's from the cattery "Russisch Blau von Knjaginja Olga"  in Essen, Germany


The mating took place and appeared to be very successful.
Ada prepared herself  for receiving  her new babies by sleeping a lot and eating correspondingly.


In five weeks pregnancy she has been checked with Echo and it showed  five embryos.

So, in the appropriate time all five babies entered our world.

Although, the labor was rather slow and it took about 10 hours to deliver them all, all the babies were healthy, active and of the similar weight, 90 - 100 gr.Today these sweet babies are already 10 days old. They all one by one are opening their eyes.
From the first observation there are three boys and two girls.


It is always rather difficult to name the kittens. 
The intention is to find the corresponding Russian names. 
For now we have
for the boys - Ilmen, Ishim,  Irtysh
for the girls - Inta, Istra
These all are the Russian rivers.